Léčebna dlouhodobě nemocných Sokolov, domov pro seniory

Nemáte možnost starat se o rodiče, kteří již ale nemohou bydlet sami a vyžadují stálou péči? Jste z okresu Sokolov? Obraťte se na nás ve Svatavě. Zajišťujeme péči o seniory prostřednictvím služeb v léčebně dlouhodobě nemocných a v Domově se zvláštním režimem. Na LDN je péče nabízena seniorům, kteří vyžadují ošetřovatelskou péči. V Domově se zvláštním režimem pečujeme o osoby od 50 let, kteří trpí stařeckou či Alzheimerovou demencí a jsou tedy závislí na pomoci jiných osob.

Máte-li zájem o naše služby, kontaktujte nás v obci Svatava, v okrese Sokolov.